Proces bodyLOVING wydany w formie książki „Pokochaj swoje ciało w 30 dni. Dziennik Wdzięczności” doceniony przez redaktor naczelną Katarzynę Drogę z Magazynu Sens – psychologia dla ciebie.

Aktualnie realizowany w formie rozszerzonej i udoskonalonej podczas Świadoma Piękna© – kurs online.